Hướng dẫn Xanh hoá ngành Dệt May ở Việt Nam

Posted on March, 09 2021

Cải cách ngành Dệt May Việt Nam và tác động vào hoạt động quản trị ngành và môi trường nhằm mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và bảo tồn cho quốc gia và toàn bộ khu vực Mekong.
Dự án Xanh hóa ngành Dệt May, ra mắt năm 2018, do WWF-Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng HSBC, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ, và nhãn hàng Tommy Hilfiger, hướng tới mục đích cải cách ngành Dệt May Việt Nam và tác động vào hoạt động quản trị ngành và môi trường nhằm mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và bảo tồn cho quốc gia và toàn bộ khu vực Mekong. Dự án tập trung vào cải thiện quản lý nước và năng lượng với mục tiêu dài hạn là tăng cường quản trị khu vực Mekong và nâng cao tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống khu vực này. Dự án cũng hỗ trợ giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tài liệu hướng dẫn này là một trong các sản phẩm chính của dự án và hy vọng sẽ là một tài liệu tham khảo đối với các bên hữu quan để cùng chung tay đưa ngành Dệt May theo con đường phát triển bền vững, bảo đảm sự tăng trưởng lâu dài cho ngành.

Trong những năm gần đây, công nghiệp Dệt May là một trong các ngành xuất khẩu có kim ngạch và tốc độ tăng trưởng lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2019, ngành đã mang lại giá trị xuất khẩu 39 tỷ USD cho nền kinh tế nước nhà, chiếm gần 15% tổng kim ngạch của cả nước. Thủ tướng đã nhấn mạnh kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng để giữ vị thế trong nhóm 3 quốc gia và khu vực xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới với mục tiêu tạo được ít nhất 30 nhãn hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới vào năm 2030 và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo vệ môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Chính vì tầm quan trọng như vậy của ngành trong bức tranh kinh tế xã hội và môi trường của Việt Nam, WWF đang nỗ lực xây dựng một liên minh các bên hữu quan hợp tác tích cực và hiệu quả để phát triển bền vững ngành.
Hướng dẫn Xanh hoá ngành Dệt may
© WWF-Viet Nam