© Hoang Nhiem / PIXERF / WWF
Thực phẩm
Ngày nay, ngành sản xuất thực phẩm (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản) là mối nguy hại lớn nhất đối với môi trường thiên nhiên.

Theo Công ước về Đa dạng Sinh học, đây là nguyên nhân xóa sổ 70% đa dạng sinh học trên trái đất. Ngành sản xuất thực phẩm sử dụng 34% quỹ đất và 69% quỹ nước ngọt, thải ra môi trường 24-30% lượng khí thải nhà kính (Theo Báo cáo Sức sống Hành tinh, 2016), là nguyên nhân hàng đầu của nạn phá rừng, đồng thời khai thác quá mức 31.4% trữ lượng cá toàn cầu chưa kể 58% trữ lượng cá đã bị khai thác tới mức tối đa (FAO, 2016). Ngành cũng đe doạ tới sự sống còn của các loài động vật hoang dã do áp lực dồn lên các khu vực và sinh cảnh được bảo vệ. Tuy nhiên, sản xuất thực phẩm cũng chịu nhiều rủi ro từ biến đổi khí hậu như thời tiết cực đoan, nước biển dâng, mặn hóa, v.v. Vì vậy, ngành thực phẩm cần cho thấy khả năng sản xuất ra sản phẩm một cách bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số thế giới, đồng thời giữ được môi trường sống tốt đẹp cho cả con người và thiên nhiên.

© WWF / Greg Funnell

WWF-Việt Nam đặc biệt nỗ lực trong việc kết nối và tác động đến ngành thực phẩm theo hướng sản xuất bền vững thông qua:

  • Thúc đẩy sản xuất hiệu quả hơn: ngành nuôi trồng thủy sản (tôm và cá tra) tuân thủ các hệ thống chứng chỉ quốc tế (ASC), đóng góp vào sự bền vững của kinh tế-xã hội và môi trường tại các vùng được ưu tiên bảo tồn;
  • Tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững nhờ tăng tính minh bạch và cải thiện hiệu suất của các công ty được thiết lập ở quy mô phù hợp với nhóm hàng ưu tiên;
  • Củng cố các chính sách, quy định, kế hoạch đầu tư và đảm bảo các chính sách này được áp dụng ở các cấp từ trung ương tới địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững;
  • Đẩy mạnh nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm có chứng chỉ nhằm thúc đẩy phát triển nguồn cung ứng xanh, tiêu thụ tại địa phương những mặt hàng ưu tiên có chứng nhận (trong lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản);
  • Tác động vào các dòng chảy tài chính ở những nơi mà sự ưu đãi, hỗ trợ và nhu cầu về tài chính giúp cải tiến quy trình hoạt động cho các chuỗi cung ứng và các ngành hàng ưu tiên.

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?