Thực phẩm | WWF
© Hoang Nhiem / PIXERF / WWF

Thực phẩm

Ngày nay, ngành sản xuất thực phẩm (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản) là mối nguy hại lớn nhất đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.

Theo Công ước về Đa dạng Sinh học, đây là nguyên nhân xóa sổ 70% đa dạng sinh học trên trái đất. Ngành sản xuất thực phẩm sử dụng 34% quỹ đất và 69% quỹ nước ngọt, thải ra môi trường 24-30% lượng khí thải nhà kính (LPR, 2016), là nguyên nhân hàng đầu của nạn phá rừng, đồng thời khai thác quá mức 31.4% trữ lượng cá toàn cầu chưa kể 58% trữ lượng cá đã bị khai thác tới mức tối đa (FAO, 2016), kéo theo nguy cơ tuyệt chủng đối với các loài động vật hoang dã do áp lực dồn lên các khu vực và sinh cảnh được bảo vệ. Chuỗi thức ăn còn chịu cả nguy cơ từ biến đổi khí hậu như thời tiết cực đoan, nước biển dâng, mặn hóa, v.v. Vì vậy, ngành thực phẩm cần cho thấy khả năng sản xuất ra sản phẩm một cách bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số thế giới, đồng thời giữ được môi trường sống tốt đẹp cho cả con người và thiên nhiên.

© WWF / Greg Funnell

WWF-Việt Nam đặc biệt nỗ lực trong việc kết nối và tác động đến ngành thực phẩm theo hướng sản xuất bền vững thông qua:

  • Thúc đẩy sản xuất hiệu quả hơn: ngành thủy sản (tôm và cá tra) tuân thủ các hệ thống chứng chỉ quốc tế (ASC) đóng góp vào sự bền vững về kinh tế-xã hội và môi trường tại các vùng ưu tiên bảo tồn;
  • Tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững nhờ tăng tính minh bạch và cải thiện hiệu suất của các công ty được thiết lập ở quy mô phù hợp với nhóm hàng ưu tiên;
  • Củng cố các chính sách, quy định, kế hoạch đầu tư và đảm bảo các chính sách này được áp dụng ở các cấp từ cấp địa phương đến cấp quốc gia nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững;
  • Đẩy mạnh nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm có chứng chỉ, thể hiện quá trình chuyển đổi tích cực sang những sản phẩm có nguồn gốc xanh (thuỷ hải sản);
  • Tác động vào các dòng tài chính có ưu đãi, hỗ trợ và nhu cầu về tài chính giúp cải tiến quy trình hoạt động cho các chuỗi cung ứng và các ngành hàng ưu tiên.
© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?