Khí hậu và Năng lượng | WWF
© Shutterstock / foxbat / WWF

Khí hậu và Năng lượng

Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu đối với các khu vực, các loài và các cộng đồng mà WWF đang nỗ lực để bảo vệ. Trên khắp địa cầu, biến đổi khí hậu đã và đang gây tổn hại nghiêm trọng tới con người trong khi hệ sinh thái và động vật hoang dã đang bị biến đổi vĩnh viễn.

Những tác động to lớn của biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ rệt như: đại dương bị axít hóa, nguồn nước đang thu hẹp lại, năng suất vụ mùa kém dần và những cánh rừng đang cháy rụi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian để phòng tránh những hậu quả tàn khốc nhất của biến đổi khí hậu, bằng cách chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp sử dụng năng lượng tái tạo thay cho nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu Toàn cầu của WWF là thúc đẩy thành công sự chuyển đổi trên toàn thế giới hướng đến một tương lai các-bon thấp và chống chịu được với khí hậu.

Theo Bảng Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu (Global Climate Risk Index), Việt Nam đứng thứ sáu trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Mặc dù trước đây, Việt Nam đã có những cam kết giảm thiểu khí thải nhà kính, nhưng những cam kết hiện tại về lĩnh vực năng lượng vẫn còn tương đối thấp. Trong bối cảnh hầu hết các hộ dân đều được tiếp cận với điện và các nguồn năng lượng khác, việc triển khai năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) vẫn ở mức hạn chế so với tiềm năng. Hiện tại, Việt Nam mới chỉ triển khai sản xuất điện gió hoặc điện mặt trời trên cả nước ở mức 160 MW. Trước những thách thức và tiềm năng to lớn này, sự chuyển đổi cả về mặt xã hội sang lĩnh vực năng lượng bền vững đang trở nên thực sự cấp thiết.

© Le Huyen Dong / WWF-Viet Nam

WWF-Việt Nam đang thúc đẩy sự chuyển đổi hướng đến một tương lai các-bon thấp và thích ứng được với khí hậu cho cả con người và thiên nhiên, đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc hạn chế sự nóng lên dưới mức 1.5oC, với những mục tiêu sau:

  • Giảm nhẹ: Tác động nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của Việt Nam theo Mục tiêu Giảm nhẹ của Thỏa thuận Paris;
  • Năng lượng: Thúc đẩy để năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 52% toàn bộ sản lượng điện tại Việt Nam, đi kèm với mức tăng ít nhất 30% hiệu quả sử dụng năng lượng;
  • Thích ứng: Vận động để Kế hoạch Thích ứng Quốc gia Việt Nam (NAPs) được áp dụng tại các khu vực ưu tiên bảo tồn của WWF nhằm xây dựng khả năng chống chịu trước nguy cơ và các tác động của khí hậu trên cơ sở sinh thái xã hội.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một trong hai khu vực ưu tiên bảo tồn của WWF-Việt Nam, WWF đang thúc đẩy các giải pháp Thích ứng Dựa trên Hệ sinh thái (Ecosystem-based Adaptation -EbA, là lựa chọn đáng tin cậy và hợp thức so với các giải pháp thông thường. Theo EbA, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái là một phần của một chiến lược tổng quan đáp ứng hài hòa các nhu cầu kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương. WWF đang tạo ra một môi trường thuận lợi để đẩy mạnh việc thực hành EbA bằng cách xây dựng các các công cụ kỹ thuật và khung chính sách cung cấp định hướng về cách thiết kế, thực hiện và lồng ghép EbA vào các chính sách và các quá trình lập kế hoạch. 

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?