Đại dương | WWF
© WWF / James Morgan

ĐạI dương

Với đường bờ biển trải dài hơn 3,000 km và vùng lãnh hải dài hơn 12 hải lý, Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm đa dạng sinh học của các vùng biển nhiệt đới, sở hữu nguồn cá dồi dào và các hệ sinh thái biển đa dạng như các rừng ngập mặn, rặng san hô và thảm cỏ biển. Vậy mà tại đây, tình trạng suy thoái tài nguyên và ô nhiễm đại dương nghiêm trọng đã và đang diễn ra, mặc dù quốc gia này mới chỉ khai thác một phần tiềm năng kinh tế biển.

Được chính phủ và các đối tác tin tưởng trong việc giải quyết các vấn đề bảo tồn biển, WWF-Việt Nam đang tập trung vào hai khu vực của Các Khu vực của Sáng kiến và Hành động Tập thể - Areas of Collective Actions and Innovations (ACAIs) nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và ven bờ, các loài nguy cấp và sức khỏe của con người thông qua:

  • Gia tăng số lượng các ngư trường tham gia vào quá trình chuyển đổi hoặc cải tiến để đạt được các mục tiêu đánh bắt bền vững, đặc biệt là những ngư trường có mối liên hệ với những hệ sinh thái biển quan trọng và vấn đề đánh bắt không chủ đích;
  • Ngăn chặn ô nhiễm đại dương, đặc biệt là ô nhiễm biển do rác thải nhựa.
© naturepl.com / Jordi Chias / WWF

Chúng tôi hiện đang triển khai Dự án Cải thiện Nghề cá - Fisheries Improvement Project (FIPs) để giải quyết tình trạng đánh bắt quá mức và đảm bảo tính bền vững của hai loài cá ngừ và ghẹ xanh (ở Kiên Giang). Dự án FIPs thực hiện đánh giá về trữ lượng cá, lượng đánh bắt không chủ đích, mối hiểm hoạ đối với hệ sinh thái, v.v.; vận động tuân thủ quy định và thực thi pháp luật tốt hơn và triển khai mô hình đồng quản lý cùng cộng đồng ngư dân địa phương. 

Để giảm thiểu rò rỉ rác thải nhựa ra đại dương, chúng tôi đang triển khai mô hình Đô thị Giảm Nhựa nhằm vận động các đối tác liên ngành với các mục tiêu: 

  • Chính phủ giúp các thành phố của họ cam kết loại bỏ rác thải nhựa, ban hành và thi hành chính sách mới để hạn chế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần;
  • Doanh nghiệp cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa trong bộ máy vận hành, tạo ra và duy trì một nền tảng chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả giữa các doanh nghiệp;
  • Trường học triển khai các chương trình giảng dạy thay đổi hành vi cho sinh viên;
  • Cộng đồng địa phương áp dụng các hệ thống thu gom và phân loại rác.
© Elizabeth Kemf / WWF

Nhựa

Từ những năm 1950, con người đã sản xuất ra 8.3 tỷ tấn nhựa, từ đó sinh ra 6.3 tỷ tấn rác thải nhựa.

Tìm hiểu thêm

Đánh bắt hải sản

Cá ngừ vây vàng của Việt Nam đang mở rộng thị trường và là nguồn xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với khoảng 2,000 thuyền đánh bắt cá ngừ vây vàng, đóng góp vào nền Kinh tế Biển Việt Nam gần 370 triệu đô la.

Tìm hiểu thêm

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?