Rừng | WWF
© Nguyen Ngoc Quang / WWF-Viet Nam

Rừng

Những cánh rừng nguyên sinh còn lại ở Việt Nam là ngôi nhà của nhiều loài động thực vật quý hiếm đang bị đe dọa, từ voi Châu Á cho đến những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao như Sao la.

Trên thực tế, hàng năm vẫn có những loài mới được phát hiện trong những cánh rừng của Việt Nam, như cóc núi Elfin (Elfin Mountain toad) và thằn lằn cá sấu (Crocodile lizard). Tuy nhiên, theo Giám sát Rừng Toàn cầu (Global Forest Watch – GFW), từ năm 2001 đến năm 2018, Việt Nam đã mất đi hơn 2.6 triệu héc-ta rừng, tương đương với giảm 16% diện tích rừng so với năm 2000. 

Những cánh rừng Việt Nam đang phải đối mặt với những hiểm hoạ nghiêm trọng. Xuất khẩu gỗ của Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, tăng trưởng gấp đôi đạt kim ngạch 9 triệu đô-la Mỹ trong giai đoạn 2012-2018. Mặc dù tạo thêm việc làm và cải thiện cuộc sống của hàng nghìn chủ hộ rừng lớn nhỏ cùng các cộng đồng địa phương, ngành công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam vẫn ảnh hưởng rõ rệt đến việc quản lý và bảo vệ rừng không chỉ đối với Việt Nam, mà còn đối với các quốc gia láng giềng như Lào và Campuchia. Thêm vào đó, sự phát triển của nông nghiệp cũng đe dọa các khu rừng nguyên sinh ở trong và xung quanh các khu vực ưu tiên, phá hủy những sinh cảnh quan trọng của các loài hoang dã, và tước bỏ các dịch vụ hệ sinh thái quý giá của chúng ta như nước ngọt và không khí sạch.

WWF

WWF đang nỗ lực tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học cũng như hệ sinh thái rừng, đồng thời vẫn đảm bảo sinh kế và các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

Chiến lược của WWF-Việt Nam bao gồm:

  1. Giảm dấu chân sinh thái của ngành lâm nghiệp Việt Nam ở trong nước và trên toàn cầu;
  2. Đảm bảo rừng tại các Khu Bảo tồn ở Trung Trường Sơn được bảo vệ hoặc quản lý tốt hơn; 
  3. Mở rộng diện tích rừng được bảo vệ hợp pháp và đảm bảo công tác bảo tồn được thực hiện hiệu quả; 
  4. Bảo tồn rừng phòng hộ đầu nguồn sử dụng các kế hoạch quản lý rừng bền vững;
  5. Gia tăng số lượng rừng được quản lý tốt nhờ các chứng chỉ có uy tín cùng với việc cải thiện chất lượng rừng;
  6. Khuyến khích nhiều cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ rừng bền vững hơn để cải thiện sinh kế tại địa phương dựa trên các cơ chế tài chính bền vững;
  7. Phục hồi các hành lang rừng quan trọng và các khu vực bị phân mảnh;
  8. Duy trì mức giảm độ che phủ rừng tự nhiên dưới 0.3%;
  9. Tiếp tục tìm ra những chiến lượng can thiệp mang tính đột phá để tăng cường bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Áp dụng phương pháp tiếp cận cảnh quan sẽ giúp đánh giá đầy đủ nhu cầu của tất cả các nhóm đối tượng có liên quan đến sức khỏe của rừng. Phương pháp này có sự tham gia của toàn bộ các bên nằm trong cảnh quan ưu tiên, bao gồm chính phủ, đối tác tư nhân, cộng đồng địa phương và các tổ chức dân sự xã hội. Hợp tác cùng nhau sẽ giúp chúng ta xây dựng được những giải pháp không những phù hợp cho tất cả các bên mà còn đảm bảo đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo tồn tại những khu vực quan trọng nhất về sinh thái của Việt Nam cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các diễn đàn Giải pháp Rừng tại http://forestsolutions.panda.org

© Thanh The Vinh / WWF Viet Nam

Phục hồi Cảnh quan Rừng

Khu vực Trung Trường Sơn là một trong những nơi có những cánh rừng tự nhiên liền mạch rộng lớn nhất châu Á
 

Tìm hiểu thêm

Quản lý Rừng Bền vững

Trên khắp thế giới, các vùng đất có rừng đã tạo ra nơi ăn chốn ở cho hơn 300 triệu người, cung cấp các dịch vụ thiết yếu như thức ăn và nước ngọt cho thêm 1.3 tỷ người nữa.

Tìm hiểu thêm

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?