Phục hồi Cảnh quan Rừng | WWF
© WWF-Viet Nam / Thanh The Vinh

Phục hồi Cảnh quan Rừng

Trung Trường Sơn là một trong những nơi có những cánh rừng tự nhiên liền mạch rộng lớn nhất châu Á.

Nơi đây là mái nhà của nhiều loài đặc hữu trong đó có sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, cầy vằn, trĩ sao, thỏ vằn Trường Sơn, cũng như các loài có giá trị bảo tồn cao như vượn, chà vá chân xám và đỏ và một số loài gà lôi. Toàn bộ khu vực này có 134 loài động vật có vú và hơn 500 loài chim. Trung Trường Sơn là một phần của Hệ Rừng Ẩm Dãy Trường Sơn (Annamite Range Moist Forests), một trong 200 Vùng Sinh thái Quốc tế được đánh giá là khu vực then chốt nhất về bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu (Olson & Dinerstein, 1998). Nằm trong khu vực Đông Nam Á, khu vực này được xem là một hành lang đa dạng sinh học quan trọng sở hữu nhiều Khu Vực Đa dạng Sinh học Chính thuộc các khu vực ưu tiên tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ chương trình Dự trữ Các-bon và Bảo tồn Đa dạng Sinh học (CarBi II). 

Mặc dù Trung Trường Sơn và cụ thể là cảnh quan CarBi II có tính đa dạng sinh học cao, nơi đây đang bị đe doạ bởi nhiều hoạt động phát triển của con người như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hợp pháp và bất hợp pháp trên diện rộng; khai thác gỗ và săn bắt bất hợp pháp làm thu hẹp quần thể của những đơn vị phân loài đặc hữu quan trọng nhất của khu vực.

© WWF / James Morgan

Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam từ những năm 1990 cũng gây ra nạn phá rừng ở quy mô lớn. Mặc dù kinh tế không ngừng tăng trưởng, phần lớn các hộ dân ở nông thôn Việt Nam còn nghèo và phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để kiếm sống. Mặc dù độ che phủ rừng tại Việt Nam đang gia tăng, chỉ có một phần nhỏ những khu rừng mới này được xếp loại rừng nguyên sinh, còn lại đều là rừng trồng thương mại. 

Dự án CarBi hướng đến mục tiêu bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong những vùng phức hợp rừng xuyên quốc gia thuộc Cảnh quan Khu vực Trung Trường Sơn của Việt Nam và Lào thông qua việc cải thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào các đối tác trọng tâm. 

Bằng cách này, dự án đóng góp cho việc bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững hệ sinh thái cũng như công tác bảo vệ đa dạng sinh học ở khu vực Trung Trường Sơn. 

Chương trình Dự trữ Các-bon và Bảo tồn Đa dạng Sinh học - The Carbon and Biodiversity Programme (CarBi II) được WWF thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và là một phần của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế - International Climate Initiative (IKI). Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên Bang (BMU) ủng hộ sáng kiến này trên cơ sở quyết định của Quốc hội Liên bang Đức.

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?