© WWF-Viet Nam
Tài chính Bền vững

 

Chương trình Tài chính Bền vững Việt Nam hợp tác với khối ngân hàng và các đối tác tài chính then chốt để thúc đẩy các hoạt động tài chính bền vững trong bối cảnh các Thể chế Tài chính đang đứng trước nhiều rủi ro và cơ hội trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế các-bon thấp, và được giao cho vai trò cầm lái nền kinh tế toàn cầu. Chương trình Tài chính Bền vững Việt Nam cũng chủ động phối hợp cùng các chương trình khác để xây dựng những dự án có khả năng vay vốn của ngân hàng, giúp điều hướng dòng chảy tài chính vào các hoạt động bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực về môi trường và xã hội. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Tài chính bền vững tại trang web WWF-Singapore.

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?