© Thanh The Vinh / WWF-Viet Nam
QUỸ PHỤC HỒI CẢNH QUAN (LRF)

Tổng quan

Vấn đề cấp thiết trên thế giới hiện nay là đạt mức phát thải ròng bằng không (Net zero) và giữ nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 1,5 độ C. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần quan tâm và thích ứng với những nguy cơ và thách thức đang diễn ra do hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Quỹ Phục hồi Cảnh quan (LRF) hướng tới hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất bởi những thay đổi khí hậu. Quỹ thực hiện mục tiêu này thông qua việc tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng chống chịu và phục hồi trước tác động biến đổi khí hậu và đang làm việc với các nông hộ quy mô nhỏ; và thông qua kết hợp tài trợ các hoạt động cảnh quan bền vững.

LRF là gì?

Nhiên Thảo rel= © Nhiên Thảo / WWF-Viet Nam

 

  • Quỹ Phục hồi Cảnh quan (LRF) là một tổ chức độc lập, với mục tiêu huy động các nguồn tài chính Công - Tư để hỗ trợ các vùng cảnh quan nơi có các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương bởi lũ lụt, hạn hán và chịu các rủi ro khác liên quan đến biến đổi khí hậu.
  • LRF được sáng lập bởi South Pole và WWF. Cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu và nhà đầu tư chính CHANEL, Quỹ LRF đang tìm kiếm các tổ chức có cùng chí hướng phát triển một tương lai bền vững.
  • Khi nguồn tài chính từ các chính phủ không đủ để giải quyết các vấn đề BĐKH, Quỹ LRF sử dụng biện pháp kết hợp nguồn lực từ các chính phủ và lĩnh vực tài chính tư nhân - cách thức hiệu quả nhất để khích lệ các nhà lãnh đạo thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên toàn cầu. 
  • Phương thức tài chính kết hợp nhằm thích ứng với BĐKH sẽ mang lại lợi ích cho cả chính phủ và khối tư nhân, tạo động lực cho khối tư nhân đầu tư vào thích ứng với BĐKH, đồng thời giúp họ quản lý rủi ro tốt hơn. Quan trọng hơn cả, mô hình này giúp thu hẹp sự thiếu hụt tài chính trong quá trình thích ứng với BĐKH.
Ảnh: Công ty Nhiên Thảo cùng cộng đồng dân tộc thiểu số các xã miền núi phía bắc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Mục đích dự án

Quỹ Phục hồi Cảnh quan (LRF) nhằm hỗ trợ các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương thích ứng với BĐKH. Quỹ thực hiện mục tiêu này thông qua đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), và các dự án nông lâm nghiệp bền vững, các giải pháp thuận thiên khác để phát triển kinh tế, đồng thời mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu. 

Quỹ LRF thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài chính Công - Tư sáng tạo và hiệu quả nhằm đạt được các giải pháp khí hậu tối ưu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, từ người nông dân đang vật lộn với khó khăn, nhà sản xuất phụ thuộc vào rừng, đến những người thu hái lâm sản ngoài gỗ. Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án có tiềm năng lớn trong việc bảo vệ con người và thiên nhiên ở các vùng cảnh quan đang phải đối mặt với những tác động thảm khốc BĐKH. Quỹ LRF mong muốn tạo ra những tác động tích cực về Sinh kế; Bình đẳng giới, Bảo tồn đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu.

Trung Trường Sơn là vùng cảnh quan đầu tiên nhận hỗ trợ từ Quỹ LRF. Được coi là một trong 200 vùng sinh thái ưu tiên trên toàn cầu, nhưng Trung Trường Sơn đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu và hoạt động của con người. Từ năm 2020, Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan (DFCD), thực hiện bởi WWF, đã bắt đầu hỗ trợ các doanh nghiệp bền vững tại vùng Trung Trường Sơn, và Quỹ LRF sẽ tiếp nối hoạt động này. 

Trong vòng 6 năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, Quỹ LRF sẽ chuyển giao khoản hỗ trợ tài chính thiết yếu cho các DNVVN, các hợp tác xã với nhu cầu vốn vay ít hơn (từ 500.000 USD đến 1.000.000 USD); đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp điều chỉnh vốn vay theo nhu cầu của mình. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp hướng đến một nền kinh tế bền vững có khả năng chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Các sản phẩm tự nhiên do công ty Nhiên Thảo sản xuất từ các LSNG
© WWF-Viet Nam

Doanh nghiệp nào có thể nhận hỗ trợ từ Quỹ LRF?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã đang đầu tư vào Nông nghiệp, Lâm nghiệp, hay Nông Lâm kết hợp;

Các mô hình kinh doanh cần có: Mô hình kinh doanh tốt, đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, tác động tích cực đối với xã hội, môi trường và khả năng chống chịu và phục hồi với biến đổi khí hậu rõ ràng.

Thông tin liên hệ

Ông Tôn Thất Minh Khánh
Quản lý Dự án LRF - Trung Trường Sơn
Tel: +84-913439204

Văn phòng WWF-Việt Nam tại TP Huế
150 Trương Gia Mô - Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế