Tài liệu Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước – năng lượng tại nhà máy dệt may

Posted on 11 February 2022

​Tài liệu “Hướng dẫn thực hành kiểm toán nội bộ cho các hệ thống về năng lượng và nước trong ngành dệt may” là cẩm nang kiểm toán năng lượng và nước nội bộ nhằm hỗ trợ kỹ thuật và trang bị cho đội ngũ kỹ thuật, cán bộ vận hành nhà máy và cấp quản lý những kiến thức chuyên môn, kỹ năng, công cụ chính để quan sát, phân tích, giám sát, báo cáo trên chính những thiết bị, hệ thống của chính nhà máy họ.
Đây là một trong các sản phẩm của Chương trình “Xanh hoá ngành Dệt may” của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF). Với mong muốn đóng góp vào quá trình chuyển đổi ngành Dệt may trở nên bền vững hơn và thân thiện với môi trường, giúp ngành Dệt may Việt Nam đạt được thương hiệu “Sản xuất bền vững tại Việt Nam” thay vì “Sản xuất tại Việt Nam” như hiện nay.

Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo, hướng dẫn hữu ích cho các nhà máy, cán bộ kỹ thuật ngành Dệt may về đánh giá hiện trạng các hệ thống cung cấp và phân phối và sử dụng về năng lượng và nước nhằm đề xuất các cơ hội tiềm năng và lập kế hoạch thực hiện cải thiện trong quản lý, vận hành và kỹ thuật một cách hiệu quả về năng lượng, nước và đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.
 
Tài liệu Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán nước – năng lượng tại nhà máy dệt may
© WWF-Việt Nam