WWF Việt Nam: Mời chào giá - Cung cấp xe tải thu gom rác trọng tải 500Kg

Posted on 10 March 2023

FY23-1183; Dự án: "Quản lý Rác thải Long An";
WWF-Việt Nam, dự án Quản lý Rác thải Long An kính mời các nhà cung cấp gửi báo giá tốt nhất cung cấp xe tải thu gom rác trọng tải 500Kg tại Long An . Nội dung chi tiết được mô tả trong Thư mời báo giá đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:

Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu được yêu cầu trong Yêu cầu chào giá. Đề nghị Nhà cung cấp gửi báo giá chính thức qua email: huyen.trandiem@wwf.org.vn ; cc email: giang.hoang@wwf.org.vn
Tiêu đề email ghi rõ Cung cấp xe tải thu gom rác trọng tải 500 kg. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 17:30 (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 3 năm 2023.