WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Đánh giá kinh tế xã hội và tài chính của các biện pháp quản lý trại hổ. Dự án: Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy Cấp

Posted on May, 26 2023

Số gói thầu: PR-HAN- FY23-1117; Tên dự án: Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy Cấp
Tổ chức WWF tại Việt Nam trân trọng kính mời các tư vấn cá nhân, nhóm tư vấn, công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ (dưới đây gọi là tư vấn) có đủ điều kiện và quan tâm đến hoạt động đánh giá kinh tế xã hội và tài chính của các biện pháp quản lý trại hổ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file Hồ sơ mời đề xuất đính kèm.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:


1. HSDX được gửi qua email đến địa chỉ dung.buiquang@wwf.org.vn; anh.lehuy@wwf.org.vn ; hathu.le@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “HSDX-[tên Tư vấn]- FY23-1174 STW “Đánh giá kinh tế xã hội và tài chính của các biện pháp quản lý trại hổ”.

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ đề xuất đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSDX được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Đề xuất [tên Tư vấn], Gói thầu số FY23-1174 STW “Đánh giá kinh tế xã hội và tài chính của các biện pháp quản lý trại hổ” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".
Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Đề xuất. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ đề xuất qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là trước hoặc đúng 17:00 ngày 9 tháng 6 năm 2023 (giờ Hà Nội).