WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất "Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý nguồn thải cho tỉnh Thừa Thiên Huế"

Posted on 21 September 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0401
Tổ chức WWF tại Việt Nam, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam trân trọng kính mời các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, trường đại học, nhóm chuyên gia, tổ chức phi chính phủ (sau đây gọi là tư vấn) có đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý nguồn thải cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file Hồ sơ mời nộp đề xuất đính kèm.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ Đề xuất được gửi qua email đến địa chỉ van.hoangtuong@wwf.org.vnbinh.vuthanh@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “FY24-0401-HSĐX-[tên Tư vấn]- “Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý nguồn thải cho tỉnh Thừa Thiên Huế”.
 
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất là trước 17:00 ngày 29 tháng 9 năm 2023 (giờ Hà Nội).