Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Posted on 25 March 2024

Cà Mau, ngày 21/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên, với sự hỗ trợ của WWF. Hội nghị là hành động cụ thể của Việt Nam để triển khai cam kết Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26 và COP28), khẳng định trách nhiệm của Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng với ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định: Thuận thiên là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát, thuận theo các quy luật của tự nhiên để đem lại lợi ích cho con người và bảo vệ hệ sinh thái. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp thuận thiên trong việc (i) cải thiện sinh kế của nông dân và khả năng phục hồi của nông nghiệp; (ii) giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ carbon của đất, đất ngập nước và rừng;  đồng thời (iii) bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, duy trì tương lai của các hệ thống lương thực, các nhà sản xuất nông nghiệp cần sẵn sàng chuyển đổi sang các phương thức sản xuất nhằm tái tạo và phục hồi thiên nhiên đồng thời nâng cao hệ thống lương thực hiệu quả và bền vững.
 
Tại hội nghị, Bộ trưởng kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm; phối hợp với chính phủ chọn ra các mô hình/ giải pháp phù hợp nhất; hỗ trợ nguồn lực để triển khai các chương trình trọng điểm của Chính Phủ; cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tài chính xanh, dễ tiếp cận, đặc thù cho khu vực ĐBSCL; đồng thời tăng cường năng lực cho các cán bộ, doanh nghiệp và nông dân triển khai các mô hình thuận thiên, với mục tiêu nhân rộng cho cả ĐBSCL.
 
Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF-Việt Nam chia sẻ: “ĐBSCL có thể tránh được nguy cơ bị thu hẹp và chìm dần vào cuối thế kỷ này nếu chu trình sinh thái của đồng bằng và sự kết nối từ sông tới các vùng đồng bằng ngập lũ được duy trì. WWF đã triển khai thí điểm một số giải pháp thuận thiên tại khu vực ĐBSCL như mô hính lúa - cá, lúa - tôm, lúa - sen, tôm - rừng ngập mặn, tôm – lúa luân canh,… . Các mô hình này đã cho kết quả cụ thể về mặt kinh tế, đồng thời bảo tồn được đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. WWF sẵn sàng chia sẻ với các đối tác kinh nghiệm thực tiễn đồng thời huy động nguồn lực để nhân rộng các mô hình này trên toàn đồng bằng.”
        
Tại Hội nghị, các đối tác quốc tế như EU, Mỹ, Úc, FAO, UNDP,  WWF, SNV… ,  các quỹ tài chính quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và trong nước cam kết hỗ trợ nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên; kết nối các nhà đầu tư quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp trong nước cho khu vực; chia sẻ và nhân rộng các mô hình thuận thiên đã triển khai trong nước và quốc tế; và tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế về Tiểu vùng Sông Mekong cho giải pháp nông nghiệp thuận thiên.
 
Tham dự Hội nghị có khoảng 300 đại biểu từ các Bộ ban ngành, 13 tỉnh ĐBSCL, các cơ quan trong nước, các tổ chức tài chính, Chính phủ song phương, đối tác phát triển quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân quốc tế và trong nước cùng các Hiệp hội ngành hàng.
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị
© WWF-Viet Nam
Quang cảnh Hội nghị
© WWF-Viet Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các đại biểu trong nước và quốc tế tại hội thảo ngày 21/3
© WWF-Viet Nam