Chất thải nhựa bao bì từ thương mại điện tử tại Việt Nam 2023

Posted on April, 14 2024

Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam" đã thực hiện một khảo sát về chất thải nhựa bao bì từ thương mại điện tử tại Việt Nam nhằm xây dựng báo cáo với số liệu định lượng về việc sử dụng bao bì nhựa phát sinh từ thương mại điện tử tại Việt Nam, từ đó có thể tìm kiếm các cơ hội và biện pháp can thiệp hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa thất thoát ra môi trường.
Trong suốt 7 năm qua, thương mại điện tử Việt Nam đã luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16-30%, tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn đưa ra dự đoán rằng mức tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bùng nổ trong những năm tới và sẽ cán mốc 39 tỷ đô vào năm 2025. Cùng với đó, là sự gia tăng nhanh chóng trong việc sản xuất, tiêu thụ các loại bao bì, bao gồm bao bì sử dụng trong đóng gói và vận chuyển. Tuy nhiên, song song với các lợi ích mang lại như rẻ, bền, đa dạng cho nhiều mục địch sử dụng khác nhau, sản phẩm cuối của quá trình sử dụng các sản phẩm nhựa là các loại chất thải nhựa. Việc sản xuất và tiêu dùng bao bì nhựa ngày một nhiều hơn, trong khi hệ thống thu hồi, xử lý, và giảm thiểu chất thải nhựa (CTN) vẫn còn nhiều bất cập, và đang là một vấn đề thách thức trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.

Nhằm tìm hiểu vể việc sử dụng bao bì nhựa phát sinh từ thương mại điện tử tại Việt Nam, Dự án "Giảm rác thải nhựa đại dương" đã thực hiện một khảo sát về chất thải nhựa bao bì từ thương mại điện tử tại Việt Nam và xây dựng Báo cáo chất thải nhựa bao bì từ thương mại điện tử tại Việt Nam 2023. 
 
Báo cáo tập trung vào các nội dung chính:  i) Tổng quan về thương mại điện tử và tác động của thương mại điện tử tới môi trường và rác thải nhựa trên thế giới; ii) Tổng quan về hoạt động hoàn tất đơn hàng (logistics, giao chặng cuối) và việc sử dụng bao bì, vật liệu nhựa trong thương mại điện tử; iii) Khuyến nghị về các giải pháp can thiệp nhằm hạn chế và quản lý hiệu quả lượng rác từ bao bì nhựa phát sinh từ thương mại điện tử.
 
Chất thải nhựa bao bì từ thương mại điện tử tại Việt Nam 2023
© WWF - Viet Nam