WWF và Việt Nam tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

Posted on April, 23 2024

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị có buổi hội đàm song phương với Tổng Giám đốc WWF Quốc tế, Bà Kirsten Schuijt và CEO kiêm Tổng Giám đốc WWF-Hoa Kỳ, Ông Carter Roberts. Buổi tọa đàm diễn ra tại cuộc họp bên lề của Hội nghị “Tài chính bền vững cho bảo tồn sinh cảnh Hổ”, dành cho 13 nước có hổ ngoài tự nhiên, trong đó có Việt Nam.
Paro, Bhutan - Sáng 23/4/2024, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị có buổi hội đàm song phương với Tổng Giám đốc WWF Quốc tế, Bà Kirsten Schuijt và CEO kiêm Tổng Giám đốc WWF-Hoa Kỳ, Ông Carter Roberts. Buổi tọa đàm diễn ra tại cuộc họp bên lề của Hội nghị “Tài chính bền vững cho bảo tồn sinh cảnh Hổ”, dành cho 13 nước có hổ ngoài tự nhiên, trong đó có Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao quan hệ đối tác tích cực trong những năm qua. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cảm ơn WWF Quốc tế và WWF-Hoa Kỳ về những hỗ trợ kỹ thuật trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam nói chung và cho ngành Lâm nghiệp nói riêng. Thứ trưởng nhắc đến các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng cơ chế chính sách, các chương trình bảo tồn loài thông qua các dự án bảo tồn đa dạng sinh học (BCA) và Bảo tồn các loài động vật quý hiếm (STW).

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chia sẻ: “Việt Nam chúng tôi luôn xác định không đánh đổi bảo tồn các hệ sinh thái rừng để lấy một sự phát triển kinh tế đơn thuần trong hiện tại. Có một nhạc sỹ của chúng tôi đã viết: Rừng có xanh mới còn con thú; rừng có xanh sông nước mới đầy. Việt Nam chúng tôi luôn nỗ lực để giữ những giá trị thiên nhiên đẹp đẽ và quý báu này.”

WWF Quốc tế và WWF-Mỹ luôn coi Việt Nam là địa bàn và đối tác quan trọng, đã thực hiện và gặt hái được nhiều kết quả thành công trong công tác bảo tồn. Việt Nam vừa triển khai nhiệm vụ của quốc gia, nhưng là nguồn cảm hứng, và động lực, mô hình tốt cho các nước trong khu vực. Do đó, Bà Kirsten và ngài Carter đều cam kết tiếp tục hợp tác và huy động các nguồn lực để triển khai tại Việt Nam nhằm lan tỏa hiệu quả và mô hình thực hành tốt. 

“Chỉ một số nước trên thế giới có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao và Việt Nam là một trong số những nước đó. Khi nói về Việt Nam và những cơ hội ở nước các ngài, chúng tôi cảm thấy vô cùng tích cực. Tôi rất ấn tượng với các cam kết của chính phủ Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học,” Ông Carter Roberts nói. 

Đặc biệt, hai Bên nhất trí phối hợp sâu sắc hơn nữa thông qua vai trò đầu mối của WWF-Việt Nam trong các chương trình, kế hoạch triển khai chi tiết hỗ trợ ngành lâm nghiệp, huy động các nguồn lực cho giải pháp thuận thiên tại khu vực miền Trung Việt Nam thông qua Sáng kiến “Việt Nam vì cuộc sống” mang tính tổng thể và dài hạn trong thời gian 20 năm tới.  

"Tôi muốn cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam, thông qua sự điều phối của Bộ. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể thực hiện tốt công việc thực địa ở tất cả các cảnh quan mà không có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam và Bộ của Ngài. Còn rất nhiều công việc phải làm, đặc biệt về phục hồi và tái hoang dã thiên nhiên. Vì vậy, WWF sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam,” Bà Kirsten Schuijt khẳng định.

Hội nghị nhằm mục tiêu thu hút sự hỗ trợ quốc tế cho kế hoạch phục hồi hổ trên diện rộng, liên kết với các chương trình quốc gia và chương trình toàn cầu về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và Chương trình Một Sức khỏe. Đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tham gia thảo luận với các nhà lãnh đạo từ các quốc gia có hổ ngoài tự nhiên và các tổ chức quốc tế để tiếp tục thúc đẩy nỗ lực bảo tồn hổ trên toàn cầu.
Cuộc họp song phương diễn ra giữa hai bên
© WWF-Viet Nam
Hội nghị “Tài chính bền vững cho bảo tồn sinh cảnh Hổ”, dành cho 13 nước có hổ ngoài tự nhiên, trong đó có Việt Nam.
© BFL