WWF-Việt Nam nhận bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020"

Posted on 14 January 2021

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen tôn vinh WWF-Việt Nam cho những đóng góp trong việc hỗ trợ xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi  năm 2020.

Đánh giá cao sự đóng góp của WWF-Việt Nam trong việc hỗ trợ xây dựng luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi thư cảm ơn và trao bằng khen tôn vinh WWF-Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, góp phần vào xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường”.

Đây là một sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng của WWF-Việt Nam trong việc hỗ trợ xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường 2020, bao gồm: Hỗ trợ tổ chức các hội thảo tham vấn về dự thảo luật, và Tích cực tham gia các hoạt động tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp quản lý môi trường và tài nguyên hiệu quả, tiếp cận xu thế toàn cầu trong các lĩnh vực: quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói chung, chất thải/ô nhiễm nhựa và bao bì nói riêng; mở rộng trách nhiệm của doanh nghiệp với sản phẩm đến giai đoạn sau tiêu dùng; quản lý và quy hoạch cảnh quan; biến đổi khí hậu; quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Đây cũng là một thành tựu quan trọng đối với WWF-Việt Nam, phản ánh nỗ lực không ngừng  trong việc mang lại một Thỏa thuận mới cho Thiên nhiên và Con người tại Việt Nam thông qua các cam kết từ cấp chính phủ.

WWF-Viet Nam vui mừng chia sẻ sự ghi nhận này của Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự tri ân đến các chuyên gia và đối tác đã tích cực hỗ trợ và đồng hành với WWF-Việt Nam trong năm 2020 trong công cuộc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia đóng góp, tư vấn, chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế để từ đó chúng tôi đã có thể tổng hợp, chắt lọc các thông tin và chia sẻ với phía Việt Nam.

Với sứ mệnh là ngăn chặn suy thoái môi trường tự nhiên của trái đất và xây dựng một tương lai, nơi đó con người sống hòa hợp với thiên nhiên, WWF cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong các hoạt động bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen tôn vinh WWF-Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, góp phần vào xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường”.
© MONRE
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020.
© MONRE