Thông báo mời thầu: Mua sắm 734 bộ trang phục bảo hộ có in logo

Posted on 19 May 2022

Số hiệu gói thầu: FY22-0808 BCA; Tên Gói thầu : “Mua sắm 734 bộ trang phục bảo hộ có in logo”Thời gian thực hiện: tối đa 60 ngày
WWF- Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu cung cấp gói thầu “Mua sắm 734 bộ trang phục bảo hộ có in logo”.

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về Hồ sơ dự thầu được cung cấp tại Hồ sơ mời thầu đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU:

HSDT được gửi qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “HSDT-[tên Nhà thầu]- FY22-0808 BCA". Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
 
Thời hạn nhận HSDT

Nhà thầu gửi HSDT qua email hoặc gửi trực tiếp HSDT đến địa chỉ của WWF-Việt Nam nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc trước 11:3giờ, ngày 2 tháng 06 năm 2022 (Giờ Hà Nội – ICT).