WWF Việt Nam: Mời nộp hồ sơ quan tâm: FY22-1165

Posted on 22 June 2022

Số hiệu gói thầu: FY22-1165 BCA; Tên gói thầu: "Xây dựng quy chế hoạt động diễn đàn hợp tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng".
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các tư vấn nộp Hồ sơ Quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn: "Xây dựng quy chế hoạt động diễn đàn hợp tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng".

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại file hồ sơ quan tâm đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

Xin vui lòng gửi hồ sơ quan tâm tới WWF-Việt Nam tại địa chỉ email: gam.phamthi@wwf.org.vnduc.dominh@wwf.org.vn;  quyen.nguyenthi@wwf.org.vn; Tiêu đề của email được đặt như sau:“HSQT [tên Tư vấn]- FY22-1165/BCA “ Xây dựng quy chế hoạt động cho diễn đàn hợp tác liên ngànhh””.

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hoặc:

Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín đóng dấu niêm phong, bên ngoài phong bì ghi rõ “HSQT [tên Tư vấn]- FY22-1165/ BCA “Xây dựng quy chế hoạt động cho diễn đàn hợp tác liên ngành ”- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Bản cứng hồ sơ tới địa chỉ như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam)
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ quan tâm muộn nhất vào 11:30 sáng (Giờ Hà Nội-ICT) ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.