WWF-VIỆT NAM: MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM: DỊCH VỤ TƯ VẤN "ĐÁNH GIÁ KHOẢNG TRỐNG TRONG CÁC KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CỦA 21 VÙNG ĐƯỢC BẢO VỆ" FY23-0170 BCA

Posted on 24 August 2022

Số hiệu gói thầu: FY23-0170 BCA; Tên gói thầu: "Đánh giá khoảng trống trong các kế hoạch quản lý rừng bền vững của 21 vùng được bảo vệ".
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các bên nộp Hồ sơ Quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn: "Đánh giá khoảng trống trong các kế hoạch quản lý rừng bền vững của 21 vùng được bảo vệ".

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại file hồ sơ quan tâm đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

Xin vui lòng gửi hồ sơ quan tâm tới WWF-Việt Nam tại địa chỉ email: gam.phamthi@wwf.org.vnduc.dominh@wwf.org.vntoai.nguyenvan@wwf.org.vn. Tiêu đề của email được đặt như sau:“HSQT [tên Tư vấn]- FY23-0170/BCA “Đánh giá khoảng trống trong các kế hoạch quản lý rừng bền vững của 21 vùng được bảo vệ””.

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hoặc:

Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín đóng dấu niêm phong, bên ngoài phong bì ghi rõ “HSQT [tên Tư vấn]- FY23-0170/ BCA “Đánh giá khoảng trống trong các kế hoạch quản lý rừng bền vững của 21 vùng được bảo vệ”- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Bản cứng hồ sơ gửi tới địa chỉ như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ quan tâm muộn nhất vào 17:00 (Giờ Hà Nội-ICT)  ngày 07 tháng 09 năm 2022.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.