WWF-Việt Nam: Mời chào giá cung cấp lò hơi điện cho dự án USAID-BC (FY23-1073 BCA)

Posted on February, 21 2023

Tổ chức WWF-Việt Nam, dự án Bảo tồn đa dạng sinh học kính mời quý công ty gửi báo giá tốt nhất cung cấp lò hơi điện cho dự án. Nội dung chi tiết được mô tả trong Yêu cầu chào giá đính kèm

CÁCH NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:

Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu được yêu cầu trong Yêu cầu chào giá. Đề nghị Nhà cung cấp gửi báo giá chính thức qua email:  
gam.phamthi@wwf.org.vntinh.nguyendanh@wwf.org.vn ; trang.phamthu@wwf.org.vn ; duc.dominh@wwf.org.vn  
Tiêu đề email ghi rõ “FY23/1073 BCA-[Tên nhà cung cấp]-Báo giá cung cấp lò hơi điện”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 11:30 sáng (giờ Hà Nội)  ngày 24 tháng 2 năm 2023.