WWF Việt Nam: Mời chào giá - Cung cấp thùng nhựa đựng rác gia đình 18L

Posted on March, 08 2023

Số hiệu gói thầu: FY23-1119; Dự án: "Quản lý Rác thải Long An";
WWF-Việt Nam, dự án Quản lý Rác thải Long An kính mời các nhà cung cấp gửi báo giá tốt nhất cung cấp thùng nhựa đựng rác gia đình 18L tại Long An . Nội dung chi tiết được mô tả trong Thư mời báo giá đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:

Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu được yêu cầu trong Yêu cầu chào giá. Đề nghị Nhà cung cấp gửi báo giá chính thức qua email:  huyen.trandiem@wwf.org.vn; cc email: anh.hoangbao@wwf.org.vn

Tiêu đề email ghi rõ Cung cấp thùng rác nhựa đựng rác gia đình 18L. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 17:30 (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 3 năm 2023.