WWF-Việt Nam: Mời Thầu - Cung cấp công nghệ và trang thiết bị sản xuất compost tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Posted on March, 24 2023

Số hiệu gói thầu: FY23-1272; Dự án: "Quản lý rác thải Long An (Long An Waste Management Project)"
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Quản lý rác thải Long An trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm gửi Hồ sơ Dự thầu cho gói thầu : "Cung cấp công nghệ và trang thiết bị sản xuất compost tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An".

Thông tin chi tiết về các hạng mục cung cấp và các hướng dẫn về hồ sơ dự thầu được cung cấp tại Hồ sơ mời thầu đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU:

Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn , và ghi rõ tiêu đề email là “FY23/1272 -[Nhà thầu điền Tên nhà thầu]-HSDT“Cung cấp công nghệ và trang thiết bị sản xuất compost tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hồ sơ thầu phải được cài đặt mã bảo mật (password) do Nhà thầu giữ. Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp Mã bảo mật trước thời điểm mở mầu.

Bên mời Thầu sẽ tiếp nhận HST của tất cả nhà thầu nộp HST trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu nộp HST sau thời điểm đóng thầu thì HST bị loại.

Thời hạn Nộp thầu: 17:00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.
Thời hạn Nhà thầu gửi Bên Mời thầu các câu hỏi để làm rõ nội dung Hồ sơ Mời thầu: 17:00 ngày 30 tháng 3 năm 2023.