WWF VIỆT NAM: MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP 1.500 TÚI CHO DỰ ÁN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC DO USAID TÀI TRỢ_FY0264 BCA

Posted on August, 30 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0264 BCA; Tên Gói thầu : “Cung cấp 1.500 túi cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ

WWF- Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà cung cấp báo giá tốt nhất cho 1.500 túi cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ

Thông tin chi tiết về và hướng dẫn được chi tiết tại Yêu cầu chào giá đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:
 
Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu yêu cầu theo mục D – Giấy tờ yêu cầu
và gửi chính thức qua email gam.phamthi@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn  hang.nguyenthuy@wwf.org.vn  ; trang.phamthu@wwf.org.vn với tiêu đề: "FY24-0264 BCA_Báo giá[tên nhà cung cấp]-Cung cấp túicho dự án USAID-BC"
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
 
Nhà cung cấp được yêu cầu nộp mẫu vải trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ: "FY23-0264 BCA_Mẫu túi[tên nhà cung cấp]-Cung cấp túi cho dự án USAID-BC" - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ.
 
Mẫu túi được gửi tới địa chỉ như sau:


Bộ phận mua sắm-Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN:

Nhà thầu đáp ứng về mặt thời gian nộp hồ sơ, có nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sẽ được xem xét đánh giá. WWF sẽ đánh giá chất lượng vải dựa trên tiêu chí cơ bản theo yêu cầu và vải mẫu. Nhà thầu có mẫu vải được đánh giá là đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét về giá.
Nhà thầu có tổng mức giá chào tốt nhất sẽ được lựa chọn là đơn vị thực hiện gói hoạt động này của chúng tôi

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 11:30 sáng (giờ Hà Nội)  ngày 5 tháng 9 năm 2023.