WWF VIỆT NAM: MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT DỤNG ĐI RỪNG CHO DỰ ÁN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC DO USAID TÀI TRỢ_FY24 0138 BCA

Posted on 07 September 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0138 BCA; Tên Gói thầu : “Cung cấp vật dụng đi rừng cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ

WWF- Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà cung cấp báo giá tốt nhất cung cấp các vật dụng đi rừng cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ

Thông tin chi tiết về và hướng dẫn được chi tiết tại Yêu cầu chào giá đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:
 
Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu yêu cầu theo mục D Giấy tờ yêu cầu
và gửi chính thức qua email gam.phamthi@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn ; trinh.phan@wwf.org.vn  ; trang.phamthu@wwf.org.vn với tiêu đề: Báo giá [tên nhà cung cấp], FY24-0138 BCA “Cung cấp vật dụng đi rừng cho dự án USAID-BC”.
 
PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN:

Nhà thầu đáp ứng về mặt thời gian nộp hồ sơ, có nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sẽ được xem xét đánh giá. WWF sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên thông số theo yêu cầu và thông số nhà thầu cung cấp. Nhà thầu được đánh giá thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét về giá.

Nhà thầu cung cấp toàn bộ các hạng mục và chào giá tốt nhất sẽ được mời đàm phán hợp đồng cung cấp gói này.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 11:30 sáng (giờ Hà Nội)  ngày 15 tháng 9 năm 2023.