WWF VIỆT NAM (GIA HẠN): MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP MÁY PHÁT ĐIỆN CHO DỰ ÁN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC_FY24-0373 BCA

Posted on September, 15 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0373 BCA; Tên Gói thầu : “Cung cấp máy phát điện cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ; Địa điểm lắp đặt: VQG Cúc Phương".

WWF- Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà cung cấp báo giá tốt nhất cung cấp máy phát điện cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ

Thông tin chi tiết về và hướng dẫn được chi tiết tại Yêu cầu chào giá đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:
 
Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu yêu cầu theo mục D – Giấy tờ yêu cầu
và gửi chính thức qua email gam.phamthi@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn  tinh.nguyendanh@wwf.org.vn  ; trang.phamthu@wwf.org.vn với tiêu đề: Báo giá [tên nhà cung cấp], FY24-0373 BCA “ Cung cấp máy phát điện cho dự án USAID-BC"
 
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN:
Nhà thầu đáp ứng về mặt thời gian nộp hồ sơ, sẽ được xem xét đánh giá. WWF sẽ đánh giá thông số kỹ thuật, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và thời gian giao hàngNhà thầu đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét về giá.
Nhà thầu có tổng mức giá chào tốt nhất sẽ được lựa chọn là đơn vị thực hiện gói hoạt động này của chúng tôi.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 11:00 sáng (giờ Hà Nội)  ngày 18 tháng 9 năm 2023.