WWF VIỆT NAM (GIA HẠN): MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BẢNG TRUYỀN THÔNG TẠI VQG BẠCH MÃ, KBT SAO LA VÀ PHONG ĐIỀN_FY24 0362 BCA

Posted on September, 15 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0362 BCA; Tên Gói thầu : “Cung cấp và lắp đặt bảng truyền thông tại VQG Bạch Mã, KBT Sao La và Phong Điền"

WWF- Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà cung cấp báo giá tốt nhất cung cấp và lắp đặt bảng truyền thông cho dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ tại VQG Bạch Mã, KBT Sao La và Phong Điền.

Thông tin chi tiết về và hướng dẫn được chi tiết tại Yêu cầu chào giá đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:
 
Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu yêu cầu theo mục D – Giấy tờ yêu cầu
và gửi chính thức qua email gam.phamthi@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn  chuong.buiphuoc@wwf.org.vn  ; trang.phamthu@wwf.org.vn với tiêu đề: Báo giá[tên nhà cung cấp], FY24-0362 BCA “Cung cấp bảng truyền thông cho dự án USAID-BC".
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
 
PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN:
Nhà thầu đáp ứng về mặt thời gian nộp hồ sơ, sẽ được xem xét đánh giá. WWF sẽ đánh giá thông số kỹ thuật, yêu cầu lắp đặt, vận chuyển và thời gian giao hàngNhà thầu đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét về giá.
Nhà thầu có tổng mức giá chào tốt nhất sẽ được lựa chọn là đơn vị thực hiện gói hoạt động này của chúng tôi.

Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 11:30 sáng (giờ Hà Nội)  ngày 19 tháng 9 năm 2023.