WWF-Việt Nam: Mời thầu - Trồng 10ha cây bản địa phân tán ở Khu Bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười

Posted on September, 26 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0469; Tên dự án: "Phục hồi và quản lý nguồn nước cho lưu vực sông Hồng và sông Tiền tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười”
Trong khuôn khổ Dự án “Phục hồi và quản lý nguồn nước cho lưu vực sông Hồng và sông Tiền tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười” đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với WWF-Việt Nam thực hiện, WWF-Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tiềm năng nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu: “Trồng 10ha cây bản địa phân tán ở Khu Bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười”

Thông tin chi tiết về các hạng mục và các hướng dẫn về hồ sơ dự thầu được cung cấp tại Hồ sơ mời thầu đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ THẦU:

Nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ thầu qua email bản chụp, bản scan nội dung Hồ sơ thầu và/hoặc gửi trực tiếp đến:
 
   Văn phòng WWF-Việt Nam tại TPHCM theo địa chỉ:  Tầng 6 – Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
    Hồ sơ Thầu gửi trực tiếp phải được dán kín, đóng dấu niêm phong và ghi nội dung “Hồ sơ Thầu-Gói thầu số FY24-0469 “Dịch vụ trồng rừng” – KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC 9/10/2023”
 
Nhà thầu nộp hồ sơ thầu qua email phải thực hiện theo hướng dẫn sau:

   Hồ sơ thầu có ký đóng dấu hợp lệ phải đươc nhà thầu đặt mật khẩu trước khi gửi đi và lưu giữ mật khẩu này. Trước thời điểm mở thầu, WWF-Việt Nam sẽ liên hệ với nhà thầu để lấy mật khầu. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu quên hoặc mất mật khẩu, hoặc trường hợp có cung cấp mật khẩu mà WWF-Việt Nam không thể mở được hồ sơ thầu.
  • File điện tử phải ở dạng MS word hoặc MS excel hoặc PDF. Nhà thầu gửi kèm bảng giá ở định dạng MS Excel và có cài đặt mật khẩu.
  • Vui lòng gửi Hồ sơ dự thầu điện tử tới địa chỉ procurement@wwf.org.vn. Email phải có tiêu đề “Nộp Hồ sơ thầu- [tên nhà thầu]-Dịch vụ trồng rừng-FY24-0469”.
  • Xin lưu ý rằng Hồ sơ thầu được gửi qua email cho WWF-Việt Nam sẽ bị từ chối nếu WWF Việt Nam nhận được hồ sơ đó sau thời điểm đóng thầu. Vì email có thể mất một thời gian để đến nơi sau khi được gửi, đặc biệt là nếu email chứa nhiều thông tin, chúng tôi khuyên tất cả các nhà thầu nên gửi email nộp hồ sơ trước thời hạn.
  • Kích thước tối đa để gửi hồ sơ điện tử: Kích thước tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
 
Thời hạn Nộp thầu: Hồ sơ thầu phải được nộp trước 17:00, ngày 9 tháng 10 năm 2023.
 
Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ hồ sơ dự thầu nào đến sau thời hạn đóng thầu và/hoặc Hồ sơ Thầu không được cài đặt mã bảo mật.