WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất tài trợ-Quỹ Bảo tồn Loài

Posted on November, 08 2023

WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất tài trợ-Quỹ Bảo tồn Loài
WWF-Việt Nam, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học - Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) trân trọng mời các tổ chức phi lợi nhuận trong nước, nhóm cộng đồng và các tổ chức địa phương khác đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ đề xuất tài trợ của Quỹ Bảo tồn Loài (SCF)

Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) là một phần của Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học - Dự án VFBC được USAID tài trợ, do WWF-Hoa Kỳ thực hiện, phối hợp với các đối tác dự án WWF-Việt Nam, ENV, Fauna & Flora Vietnam, IUCN Việt Nam, Re:wild và IZW. Quỹ SCF là một sáng kiến chung của WWF-US, WWF-Viet Nam, IUCN và Re:wild.

Mục tiêu: Đảm bảo các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và xã hội dân sự địa phương khác tham gia vào công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp ở 21 khu rừng đặc dụng, phòng hộ ở các khu vực của Dự án VFBC.

Các đơn vị, tổ chức hợp lệ Hồ sơ mời này dành cho tổ chức phi lợi nhuận trong nước và xã hội dân sự địa phương khác của Việt Nam. Cá nhân muốn nộp đơn phải làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận trong nước để ứng tuyển, thay vì nộp đơn trực tiếp.

Hồ sơ đề xuất dự án: Xem thông tin chi tiết trong bộ Hồ sơ hướng dẫn kèm biểu mẫu đính kèm

Ngày bắt đầu nhận đề xuất: 07 tháng 11 năm 2023

Ngày kết thúc nhận đề xuất: 07 tháng 12 năm 2023

Hạn nộp đề xuất: không muộn hơn 5:00 chiều ngày 07 tháng 12 năm 2023. Đơn xin tài trợ gửi sau thời điểm này sẽ bị từ chối.

Cách thức nộp đề xuất: Các ứng viên có thể nộp hồ sơ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, sử dụng mẫu thư đính kèm theo kêu gọi đề xuất này. dưới dạng thư điện tử (e-mail) có tập tin đính kèm tới Cán bộ đầu mối của Quỹ SCF: BCFocalPointSCF@wwf.org.vn. Tên của Thư quan tâm cần theo mẫu sau: Tên viết tắt của tổ chức_SCF.  Ví dụ, WWF_SCF.  

Nếu ứng viên cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, có thể liên hệ:
 
Quỹ Bảo tồn Loài - Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học USAID
WWF-Việt Nam – Văn phòng Hà Nội
Số 6, Ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: BCFocalPointSCF@wwf.org.vn
Tel: +84 24 37193049; Fax: +84 243 71930