Việt Nam khởi động chương trình 1 tỉ cây xanh

Posted on 23 April 2021

Tháng 1, năm 2021, Việt Nam đã cùng với hơn 80 quốc gia trên thế giới thông qua Cam kết của các Nhà lãnh đạo về Thiên nhiên và chương trình 1 tỉ cây xanh chính là một trong những kế hoạch hành động đầu tiên của Việt Nam ngay sau ký bản Cam kết.
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu, trong đó ông đã nhắc đến quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, biến đổi khí hậu và sáng kiến mới đây nhất của chính phủ về việc trồng 1 tỉ cây xanh. 

Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, Việt Nam đã cùng với hơn 80 quốc gia trên thế giới thông qua Cam kết của các Nhà lãnh đạo về Thiên nhiên. Bản Cam kết, nằm trong khuôn khổ của Kỳ họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 9 năm 2020, được xem như một phản hồi trước lời hiệu triệu toàn cầu cho những nỗ lực về đa dạng sinh học.

Chương trình 1 tỉ cây xanh của Việt Nam là một trong những kế hoạch hành động đầu tiên của Việt Nam ngay sau ký bản Cam kết trên. WWF-Việt Nam được chọn là đối tác chiến lược hỗ trơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình này. 

Theo Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia WWF-Việt Nam, việc thực hiện sáng kiến này sẽ không chỉ đóng góp vào việc giảm suy thoái mà còn phục hồi đa dạng sinh học của Việt Nam, và hơn thế nữa còn có giá trị trong việc huy động và kết nối mọi thành phần của xã hội bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong phong trào xã hội này. 

“Đối với chúng tôi, đây là một chương trình trồng rừng bởi chính mỗi người dân Việt Nam, thông qua đó, tư duy và thói quen sống bền vững sẽ được hình thành, duy trì và trở thành nền tảng cho một Việt Nam phát triển bền vững,” Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh nói. 

Trong chiến lược kết nối, mở rộng các khu hành lang đa dạng sinh học, các vùng đệm và các khu bảo tồn, dự tính đến năm 2025, WWF-Việt Nam sẽ trực tiếp hỗ trợ triển khai các hoạt động trồng, phục hồi và quản lý 280.000ha rừng tại các khu vực ưu tiên của WWF-Việt Nam. Diện tích này bao gồm 250.000ha rừng tự nhiên trong hành lang đa dạng sinh học, vùng đệm của các khu bảo tồn, rừng đầu nguồn và 30.000ha rừng trồng gỗ lớn hướng tới quản lý rừng bền vững. Đây sẽ là những đóng góp trực tiếp của WWF-Việt Nam vào chương trình 1 tỉ cây xanh, bên cạnh những sáng kiến gây quĩ, truyền thông giáo dục môi trường và kết nối mạng lưới các tổ chức xã hội. 
Nguyên TTCP Nguyễn Xuân Phúc: Bộ trưởng Bộ TN&MT, Trần Hồng Hà: ông Benjamin Rawson, Giám đốc Bảo tồn của WWF-Việt Nam cùng các đại biểu trồng những cây non đầu tiên của chương trình 1 tỉ cây xanh.
© WWF-Việt Nam / Lộc Vũ Trung