Cử tri Thừa Thiên Huế chủ động thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ rừng và động vật hoang dã (ĐVHD) tại địa phương.

Posted on September, 09 2023

Các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp chủ động thúc đẩy đối thoại trực tiếp với đại biểu dân cử các cấp để thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền nhằm có các chính sách hiệu quả để ngăn chặn và hướng đến chấm dứt nạn buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật.
Hội Chủ rừng Phát triển Bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH-FOSDA) đã tiên phong thực hiện sáng kiến trên thông qua việc vận động Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri chuyên đề “Bảo vệ và Phát triển Rừng Bền vững” ngày 08 tháng 9 năm 2023 vừa qua tại Thành phố Huế. Hội nghị do ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì với sự tham gia của gần 200 cử tri trên toàn tỉnh. WWF-Việt Nam vinh dự được đồng hành cùng sự kiện này thông qua hợp tác giữa Dự án “Cùng lên tiếng Bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người” (gọi tắt là Dự án VfD/WWF) và TTH-FOSDA.

Buổi làm việc đã ghi nhận hơn 10 ý kiến của các đại biểu đại diện các cử tri có mặt tại Hội nghị.  Các ý kiến tập trung vào việc kiến nghị các cơ chế, chính sách về quản lý rừng cộng đồng, rừng sản xuất và bảo vệ ĐVHD. Trong đó, Nhà nước cần tăng cường các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, huy động cộng đồng tham gia hiệu quả vào việc tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD như có bảo hiểm tai nạn lao động cho các thành viên cộng đồng tham gia tuần tra rừng, hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng; có cơ chế khen thưởng kịp thời cho cộng đồng khi phát hiện đối tượng buôn bán, săn bắt động vật rừng, phát hiện cán bộ sử dụng động vật rừng trái phép cần báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc tự giác giao nộp ĐVHD cho cơ quan chức năng. Có chính sách khuyến khích, huy động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia vào công tác tuyên truyền, làm gương cho cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng và bảo vệ ĐVHD. 

Các cử tri chính quyền cơ sở cũng kiến nghị Trung ương và tỉnh cần quan tâm cấp ngân sách dòng riêng cho truyền thông bảo vệ ĐVHD, xây dựng chuyên mục riêng về bảo vệ ĐVHD phát sóng trên đài truyền hình; hỗ trợ kinh phí để các UBND huyện thực hiện Đề án “Ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật trên địa bàn giai đoạn 2023-2030”; bổ sung kinh phí để các Ban quản lý khu bảo tồn, vườn quốc gia thực hiện việc tuần tra, truy quét, tháo gỡ bẫy ĐVHD và hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị, khu nuôi nhốt tạm thời, đào tạo cán bộ cứu hộ để công tác tiếp nhận, cứu hộ ĐVHD được tốt hơn…

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu tổng hợp lại các ý kiến cử tri và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung chồng chéo để tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trung ương mới có Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Để triển khai kết luận này, Tỉnh uỷ đã giao cho Đảng đoàn UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể và các nội dung kiến nghị của cử tri hôm nay cũng sẽ nằm trong chương trình hành động của UBND tỉnh. Đảng Đoàn Uỷ ban, Đảng đoàn HĐND cũng cần nghiên cứu để có một Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của địa phương. Nội dung bảo vệ ĐVHD cũng sẽ có Chỉ thị riêng và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, có kiểm điểm người vi phạm, có khen thưởng cho nhân dân tố giác… 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Quản lý Dự án VfD, WWF-Việt Nam cho rằng Hội nghị đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc các tổ chức xã hội cùng cộng đồng địa phương chủ động đề xuất các cuộc đối thoại, đóng góp các ý kiến, cung cấp thêm thông tin tiếng nói cử tri cho Đại biểu Quốc hội trong lĩnh vực bảo vệ rừng và ĐVHD thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương. Sự kiện này cũng cho thấy sự quan tâm, sát sao của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho lĩnh vực này. Đây sẽ là mô hình tốt để các địa phương khác, các tổ chức xã hội khác có thể học tập và nhân rộng để tạo nên một kênh thông tin có ý nghĩa, giúp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật về bảo vệ rừng và ĐVHD tại Việt Nam.
________
Thông tin thêm: Dự án VfD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển Sida tài trợ thông qua WWF-Việt Nam nhằm mục tiêu: tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và nâng cao nhận thức, hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát thực hiện và khuyến nghị chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhu cầu tiêu thụ bất hợp pháp ĐVHD; thu hút sự quan tâm của các cơ quan nhà nước và các cấp chính quyền nhằm có các chính sách hiệu quả để ngăn chặn và hướng đến chấm dứt nạn buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật.
Các Đại biểu Quốc hội và cử tri cùng chụp hình lưu niệm
© TTH-FOSDA /WWF-Viet Nam
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế
© TTH-FOSDA /WWF-Viet Nam
Đại diện cử tri người dân tộc thiểu số phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri
© TTH-FOSDA /WWF-Viet Nam
Ông Võ Văn Dự, Chủ tịch TTH-FOSDA phát biểu tại Hội nghị
© TTH-FOSDA /WWF-Viet Nam
Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
© TTH-FOSDA /WWF-Viet Nam