WWF-Viet Nam Thông Báo Tuyển Dụng: Chuyên gia tư vấn/đào tạo thiết kế & giảng dạy khóa tập huấn "Kỹ năng viết đề xuất dự án" | WWF
WWF-Viet Nam Thông Báo Tuyển Dụng: Chuyên gia tư vấn/đào tạo thiết kế & giảng dạy khóa tập huấn "Kỹ năng viết đề xuất dự án"

Posted on 25 September 2020

Location: Hà Nội
WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại http://vietnam.panda.org/.

Nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trong công tác xây dựng đề xuất các dự án mới, WWF-Việt Nam sẽ phối hợp cùng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất dự án” cho 15 học viên, thời gian dự kiến trong tháng 10 năm 2020. Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp cùng các chuyên gia của WWF phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế nội dung khóa tập huấn và trực tiếp giảng dạy khóa tập huấn kéo dài 2 ngày.


 Mục tiêu: 

Chuyên gia tư vấn/đào tạo sẽ phối hợp với các chuyên gia của WWF-VIệt Nam trong quá trình phân tích nhu cầu của học viên; thiết kế và giảng dạy Khóa tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án” giúp học viên hiểu được phương pháp và các kỹ năng viết đề xuất dự án phù hợp với yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế
Nội dung khóa tập huấn bao gồm các mục sau:
 
  • Thông tin chung về cơ hội, xu hướng và mong đợi của các nhà tài trợ quốc tế đối với quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;, quản lý bảo vệ rừng;
  •  Kỹ năng phân tích cơ hội gây quỹ từ các nhà tài trợ quốc tế;
  • Kỹ năng trình bày ý tưởng dự án với các nhà tài trợ quốc tế tiềm năng;
  • Kỹ năng viết và xây dựng đề xuất dự án, bao gồm cấu trúc và các nội dung cơ bản của đề xuất dự án như phân tích vấn đề, phân tích các bên liên quan, lý thuyết sự thay đổi, khung logic, phân tích rủi ro và tính bền vững của dự án, chiến lược đầu ra, lồng ghép giới và đáp ứng các mục tiêu phát triển xã hội, vv.
  •  Phương thức kết nối với các nhà tài trợ tiềm năng và gửi/trình duyệt đề xuất dự án 

Yêu cầu: 
 
  •  Có bằng cử nhân/thạc sĩ về các ngành liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng;
  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xây dựng đề xuất dự án gây quỹ từ các nhà tài trợ quốc tế bao gồm chính phủ nước ngoài, các tổ chức đa quốc gia, các quỹ và tổ chức phi chính phủ quốc tế, vv.;
  •  Có kinh nghiệm giảng dạy/đào tạo các khóa về viết đề xuất dự án;
  • Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng thúc đẩy học viên thực hiện các nội dung tập huấn
  • Có kỹ năng viết báo cáo 

 
Cách thức ứng tuyển: 
Thông tin chi tiết đã được đính kèm với bài viết. Các chuyên gia tư vấn/ đào tạo quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ (CV, Thư bày tỏ nguyện vọng & Kế hoạch thực hiện, nếu có thể) tới địa chỉ recruitment.vn@wwf.org.vn

Tiêu đề thư vui lòng ghi rõ: [WWF-092020] Project Proposal Writing Consultant. Hạn chót nộp hồ sơ năng lực: 02/10/2020 
* Lưu ý: Hồ sơ năng lực cần thể hiện rõ các bằng chứng thuyết phục liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ này (nếu có thể, cung cấp 3 thư giới thiệu) và số lượng ngày công tư vấn thực hiện cho từng hoạt động, đơn giá công tư vấn, tổng số công tư vấn, và tổng kinh phí đã bao gồm thuế TNCN. 


Only short-listed candidates will be contacted.
“WWF is an equal opportunity employer and committed to having a diverse workforce.”