© Shutterstock / Rich Carey / Mike Workman / WWF

© Shutterstock / Rich Carey / WWF

Ô NHIỄM NHỰA: CẦN CÓ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ TOÀN CẦU!

Nhựa được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Từ những bãi biển ở Indonesia đến Bắc Cực xa xôi, nhựa đang âm thầm gây những tổn hại nghiêm trọng đến hành tinh của chúng ta. Hầu hết nhựa trở thành rác chỉ sau một lần sử dụng. Nhựa đã ảnh hưởng đến đất, sông ngòi và các đại dương, thậm chí còn xâm nhập vào chuỗi thức ăn của chúng ta. Mặc dù nhiều người trong chúng ta cố gắng để giảm thiểu ô nhiễm nhựa, nhưng đã đến lúc Chính phủ các quốc gia, và các doanh nghiệp cần hành động quyết liệt hơn! Hãy tham gia cùng chúng tôi đưa ra kiến nghị và ủng hộ các nguyên thủ quốc gia thiết lập một thỏa thuận toàn cầu và ràng buộc pháp lý cấp Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn rác thải nhựa thất thoát ra đại dương!