USAID HỖ TRỢ THIẾT LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐA BÊN CHUNG TAY BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC GIỮA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Posted on 12 July 2023

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do WWF thực hiện đã chính thức ra mắt mô hình thí điểm hợp tác giữa cộng đồng người dân địa phương và Vườn quốc gia Cát Tiên.
Vườn quốc gia Cát Tiên, ngày 16 tháng 6 năm 2023. Trong khuôn khổ Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do WWF thực hiện đã chính thức ra mắt mô hình thí điểm hợp tác giữa cộng đồng người dân địa phương và Vườn quốc gia Cát Tiên. “Cơ chế Quản lý hợp tác” mới này, được viết tắt là CBM, sẽ được vận hành dưới hình thức một tổ công tác, nhằm mục tiêu kết nối cùng cộng đồng vùng đệm tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học đã hỗ trợ các mô hình thí điểm tương tự tại một số khu bảo tồn trong danh sách 21 khu thuộc vùng Dự án tại Việt Nam, nhằm giới thiệu các phương pháp tiếp cận khác nhau để cộng đồng địa phương tham gia vào việc quản lý các khu bảo tồn, bao gồm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề chung. Sau đánh giá ban đầu về các vấn đề và xung đột bên trong và xung quanh Vườn quốc gia Cát Tiên, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên đã phê duyệt và ban hành Quyết định về việc thành lập một tổ công tác quản lý hợp tác. Thành phần Tổ công tác bao gồm đại diện từ Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, cộng đồng vùng đệm và Hội Phụ nữ. Họ sẽ cùng nhau tổ chức các sự kiện, họp mặt trao đổi ý kiến, gắn kết các bên liên quan nhằm giải quyết những thách thức cụ thể như những mâu thuẫn lợi ích giữa sinh kế và kế hoạch ưu tiên về bảo tồn hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách thanh toán dịch vụ môi trường rừng.

"Việc hình thành một cơ chế chính thức có sự tham gia của cộng đồng sẽ góp phần nâng cao tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học cũng như sự hiểu biết và tôn trọng các lợi ích xã hội của Vườn quốc gia Cát Tiên – nơi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu" ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID, do WWF thực hiện, chia sẻ.

"Sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên. Việc thành lập Tổ công tác Quản lý hợp tác này không chỉ góp phần tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ di sản thiên nhiên của chúng ta mà còn nâng cao hiệu quả của chiến lược bảo tồn. Bằng cách xây dựng mối quan hệ hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung, chúng ta đang chung tay bảo vệ các hệ sinh thái độc đáo của Vườn quốc gia Cát Tiên cũng như đảm bảo sinh kế và sự phát triển của các cộng đồng sống gần rừng." Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên nhận định.

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học cam kết thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng rừng và bảo vệ quần thể động vật hoang dã, từ đó mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và mở rộng ra toàn xã hội tại Việt Nam.
Tổ công tác đa bên Vườn quốc gia Cát Tiên
© USAID Biodiversity Conservation/WWF-Việt Nam
Ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học phát biểu về cơ chế quản lý hợp tác
© USAID Biodiversity Conservation/WWF-Việt Nam
Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên nhận định về vai trò của Tổ công tác đa bên
© USAID Biodiversity Conservation/WWF-Việt Nam