USAID HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM

Posted on 28 July 2023

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do WWF-Việt Nam thực hiện đã hoàn thành đánh giá thể chế toàn diện nhằm xây dựng năng lực quản lý cho các khu rừng đặc dụng (RDD) và rừng phòng hộ (RPH) trong khu vực dự án. Đánh giá thể chế đã xác định hơn 70 khóa đào tạo được thiết kế tuỳ chỉnh, nhằm giúp nhân viên các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ cải thiện kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023 – Trong khuôn khổ Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do WWF-Việt Nam thực hiện đã hoàn thành đánh giá thể chế toàn diện nhằm xây dựng năng lực quản lý cho các khu rừng đặc dụng (RDD) và rừng phòng hộ (RPH) trong khu vực dự án.
 
Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học đã tiến hành đánh giá năng lực của 18 khu RĐD và RPH trong vùng dự án, tập trung vào chức năng và cấu trúc nhân sự của ban quản lý. Một khung đánh giá dựa trên năng lực đã được áp dụng nhằm đánh giá những kỹ năng và kiến thức yêu cầu cho mỗi vị trí công việc. Kết quả cho thấy hầu hết nhân viên có chuyên môn trong các lĩnh vực truyền thống như lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, kế toán và tài chính. Tuy nhiên, các kỹ năng và kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là quản lý động vật hoang dã và giám sát đa dạng sinh học, phát triển và quản lý du lịch sinh thái, tài chính bền vững, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc với các nhà đầu tư vẫn còn hạn chế.
 
Những phát hiện trên được củng cố bởi kết quả của một nghiên cứu gần đây khác, cũng do dự án VFBC thực hiện, đã đánh giá 19 kế hoạch quản lý rừng bền vững của các Ban quản lý rừng. Nghiên cứu đã chỉ ra những thiếu hụt đáng kể về đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các Ban quản lý rừng.  
 
Đánh giá thể chế đã xác định hơn 70 khóa đào tạo được thiết kế tuỳ chỉnh, nhằm giúp nhân viên các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ cải thiện kiến thức và kỹ năng cần thiết. Một số khóa đào tạo ưu tiên sẽ được triển khai trong thời gian còn lại của dự án VFBC. Nội dung các khóa đào tạo được đề xuất liên quan đến việc xây dựng năng lực cho các khu bảo tồn của Việt Nam như một phần của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050.
 
"Chúng tôi quyết tâm nâng cao năng lực đang thiếu hụt trong các Ban quản lý rừng, vì chúng tôi nhận thức rằng nếu không trang bị kiến thức chuyên môn cần thiết cho các Ban quản lý rừng của chúng ta, thì những thách thức do áp lực và mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với đa dạng sinh học không thể được giải quyết một cách hiệu quả. Thông qua các khoá đào tạo được thiết kế tuỳ chỉnh, chúng tôi đặt mục tiêu trang bị những công cụ và kiến thức cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực bảo tồn của Việt Nam” Ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Dự án VFBC, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu.
 
"Những nhà quản lý khu bảo tồn ở Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức hơn bao giờ hết trong công việc hàng ngày để bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Những áp lực và mối đe dọa ngày càng gia tăng nhưng năng lực của ban quản lý vẫn chưa theo kịp. Mặc dù công nghệ và thiết bị có thể hỗ trợ phần nào, nhưng các kỹ năng mới và kiến thức cũng rất cần thiết để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng và đa dạng sinh học" - Ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học do USAID tài trợ, WWF nhấn mạnh.
The Institutional Assessment Workshop on 28 July 2023
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam
Mr. Hoang Van Mat, VFBC Deputy Director delivers opening remarks
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam
Forest rangers from Phong Nha Ke Bang National Park at the SMART training session
© USAID Biodiversity Conservation / Fauna and Flora
Mr. Nick Cox, Chief of Party, USAID BCA states about the importance of capacity building for staff of Vietnam's Protected Areas
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam